บ้านโคราช2453 ผับเพื่อชีวิต

บ้านโคราช2453 ผับเพื่อชีวิต

นครราชสีมา

ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000 ประเทศไทย

รายละเอียด

??ร้านบ้านโคราช เปิดให้บริการปกติแล้วค่ะ

??เวลา17.00-23.00น.

??เนื่องจากสถานการณ์โควิด19 ทางร้านจึงใคร่ขอความร่วมมือลูกค้าทุกท่าน

-แสดงบัตรประชาชนทุกครั้งที่มาใช้บริการ และต้องอายุ20ปี ขึ้นไป

-แสดงการฉีดวัคซีนอย่างน้อย2เข็ม(หมอพร้อม) หรือถ้าฉีด1เข็ม ต้องมีการตรวจATK มาอย่างน้อย3วัน

-งดให้บริการบุคคลที่ยังไม่ฉีดวัคซีนวัคซีน และบุคคลที่เคยติดเชื้อมาแล้ว1-3เดือน

-แสกนแอพพลิเคชั่น ไทยชนะ ก่อนเข้าร้าน

By:บ้านโคราช2453 ผับเพื่อชีวิต