ชีวา คาเฟ่

ชีวา คาเฟ่

เชียงใหม่

52 หมู่ที่ 5, ถนนเชียงใหม่-ลำปาง, ตำบลช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่, 50300 50300 ไทย

รายละเอียด

ชีวา cafe' บริการอาหารและเครื่องดื่ม