เดอะแฟคทอรี่ บาร์ แอนด์ เรสเตอรองท์

เดอะแฟคทอรี่ บาร์ แอนด์ เรสเตอรองท์

กรุงเทพมหานคร

2264/3 ซอย โรงเลื่อย แขวง ช่องนนทรี เขต ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย

รายละเอียด
ร้านอาหารกึ่งผับ มีดนตรีสด สถานที่เที่ยวใหม่ของวัยรุ่น