แก๊สโซลีน

แก๊สโซลีน

สงขลา

10 490/8-10 ถนน ธรรมนูญวิถี 90110 ไทย

รายละเอียด

เปิดให้บริการ 17.00-00.00น.

เปิดให้ walk in หน้าร้านเท่านั้น ไม่ต้องจองโต๊ะ

- เนื่องจากร้านเปิดให้บริการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงสามารถรองรับลูกค้าได้จำกัด

- ทางร้านขอแจ้งให้ทราบว่า ทุกท่านที่มาใช้บริการจะต้องได้รับวัคซีนแล้วอย่างน้อย 2 เข็ม โดยต้องแสดงหลักฐานก่อนเข้าร้าน

- กรณียังได้รับวัคซีนไม่ครบ 2 เข็ม ทางร้านขออนุญาตไม่ให้เข้าใช้บริการนะครับ

ขออภัยในความไม่สะดวก ทั้งนี้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ตามมาตรการของภาครัฐ

***ย้ำนะ ไม่ต้องจองโต๊ะ มาก่อนได้โต๊ะก่อน***