99199 Latya Kanchanaburi

99199 Latya Kanchanaburi

กาญจนบุรี

ตำบล ลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71190

รายละเอียด

สถานที่ให้เช่าจัดงานเลี้ยงแบบส่วนตัว ครบรอบงานต่างๆ ประชุมทีมงานนอกออฟฟิศ