การาจ คาเฟ่ จันทบุรี

การาจ คาเฟ่ จันทบุรี

จันทบุรี

349 ถนน ท่าแฉลบ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000 ประเทศไทย

รายละเอียด

No.1 of Imported Beer Cafe' in Chanthaburi. So delicious food & dessert. Good Feeling to drink Coffee on Brunch.
" Life Begins After Good Ideas Are Here "