แคมเปอร์ บาร์ พิษณุโลก

แคมเปอร์ บาร์ พิษณุโลก

พิษณุโลก

Baromtrilokanart Road ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 ประเทศไทย

รายละเอียด

ร้านเล็กๆที่ มีน้ำแข็งเย็นมากเหล้าก็เมามากด้วย คนก็น่ารัก