ฟอร์จูนบาร์ แอนด์ เรสเตอรองท์

ฟอร์จูนบาร์ แอนด์ เรสเตอรองท์

เชียงใหม่

ชม.3029 ตำบล หนองจ๊อม อำเภอสันทราย เชียงใหม่ 50210 ประเทศไทย

รายละเอียด