คลับ นาชา

คลับ นาชา

ชลบุรี

112 พัทยาสายหนึ่ง เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง ชลบุรี 20150 ประเทศไทย

รายละเอียด
BIGGEST and No. 1 INDIAN NIGHT CLUB in Thailand. Best among Nightclub Industry in Pattaya. First choice of Indian Tourists for best entertainment and hospitality.