ร้าน
ซีเบส บาร์ แอนด์ เรสเตอรองท์

ซีเบส บาร์ แอนด์ เรสเตอรองท์

สงขลา

แหล่งพระราม ตำบล บ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา สงขลา 90000 ประเทศไทย