IN BOX Bistro & Bar

IN BOX Bistro & Bar

เชียงใหม่

14/2 ถนน รอบเมืองเชียงใหม่ ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง เชียงใหม่ 50130 ประเทศไทย

รายละเอียด

อาหารอร่อย บรรยากาศดี บริการเด่น เน้นคุณภาพ