เต้ย รมย์เย็น

เต้ย รมย์เย็น

ขอนแก่น

ร้านอาหารเต้ย รมย์เย็น ริมบึงหนองโคตร เทศบาลนครขอนแก่น 40000

รายละเอียด