66 แซ่บบาร์ ตลาดเรือบิน

66 แซ่บบาร์ ตลาดเรือบิน

สมุทรปราการ

60/12 หมู่ที่ 9, ถนนเทพารักษ์, ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, 10540 10540 ไทย

รายละเอียด

อาหารอีสาน เครื่องดื่ม ดนตรีสด ทุกวันที่ 66 Zaap Bar