Scenario bar and bistro (Scenario bar and bistro) : เชียงราย (Chiang Rai)
รายละเอียด Scenario bar and bistro (Scenario bar and bistro) : เชียงราย (Chiang Rai)

บรรยากาศดี ดนตรีเพราะ อาหารอร่อย เครื่องดื่มถูกใจ สันคอกช้าง เชียงราย good food good vibe good music

Contacts
Tags
Scenario bar and bistro Scenario bar and bistro Scenario bar and bistro เชียงราย Chiang Rai ร้านอาหาร ชิวล์ๆ