สติวบาร์ อยุธยา

สติวบาร์ อยุธยา

พระนครศรีอยุธยา

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข. 3056 ตำบล คานหาม อำเภอ อุทัย พระนครศรีอยุธยา 13210 ประเทศไทย

รายละเอียด