ดิสทริก65 พิษณุโลก

ดิสทริก65 พิษณุโลก

พิษณุโลก

12 ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 ประเทศไทย

รายละเอียด