EBISU Shoten Sukhumvit24/1 恵美須商店

EBISU Shoten Sukhumvit24/1 恵美須商店

กรุงเทพมหานคร

696 ถ. สุขุมวิท แขวง คลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย

รายละเอียด

ร้านอาหารญี่ปุ่น สไตล์ Izakaya