นะ-รัร-ฬา

นะ-รัร-ฬา

เชียงใหม่

2nd floor of 92, 94 ถนน ท่าแพ ตำบล ช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300 ประเทศไทย

รายละเอียด

Coctail Bar