ทิวไผ่เชียงใหม่

ทิวไผ่เชียงใหม่

เชียงใหม่

ซอย ศรีมงคล ตำบล ช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300 ประเทศไทย

รายละเอียด

ร้านอาหาร