ชม Cafe and Restaurant

ชม Cafe and Restaurant

เชียงใหม่

ถนน สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100 ประเทศไทย

รายละเอียด

ร้านอาหาร