ไอโอ อิตาเลียน ออสเตอเรีย

ไอโอ อิตาเลียน ออสเตอเรีย

กรุงเทพมหานคร

อาคาร Groove ชั้น 2 G212 ถนน พระรามที่ ๑ แขวง ปทุมวัน เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย

รายละเอียด
iO Italian Osteria brings the aroma, flavours and atmosphere of traditional Italian tavern back to life in modern-day, where you can discover the truthful Italian concept of conviviality, the pleasure of dining, drinking and having a conversation. Boosting an open kitchen concept, the culinary team prepare dishes from scratch with only the freshest and most flavourful seasonal products. The rustic ambience adorned with antique pieces, copper and real wood furniture creates a very cosy atmosphere. Together with our great and warm-hearted hospitality, iO is a unique place where you can find distinctive Italian delicacies, ranging from food to beverages. Simply and authentically Italian!