โอเอ็มจี บาร์ แอนด์ เรสเตอรองท์

โอเอ็มจี บาร์ แอนด์ เรสเตอรองท์

กรุงเทพมหานคร

ซอย รัชดาภิเษก 3 ( อยุ่เจริญ ) รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ไทย

รายละเอียด
OMG is a place for foodies to come try out new exciting dishes that are presented with a high regard for authenticity and prepared with an adventurous approach. The menu features Tex-Mex favorites that offer excitement to the palate while also giving you the comfort of "home food." All these foods are also, of course, designed to go very well with our crisp cold beers and cocktails. Drop by... Have a Bite!