เพลินบาร์ ศรีนครินทร์

เพลินบาร์ ศรีนครินทร์

กรุงเทพมหานคร

27/15 ถนน ศรีนครินทร์ ตำบล บางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 ประเทศไทย

รายละเอียด