ร้าน
เพลินบาร์ ศรีนครินทร์

เพลินบาร์ ศรีนครินทร์ ปิดชั่วคราว (โควิด)

กรุงเทพมหานคร

27/15 ถนน ศรีนครินทร์ ตำบล บางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 ประเทศไทย

+66813496556