เยโล่ เอกมัย

เยโล่ เอกมัย

กรุงเทพมหานคร

29/11 ซอยเจริญมิตร, ถนนเอกมัย, แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร, 10110 10110 ไทย

รายละเอียด

Place for truth or dare on Friday nights.