ฉลุย Cafe

ฉลุย Cafe

เชียงใหม่

14 ถนน ห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300 ประเทศไทย

รายละเอียด