ร้าน
แลปนม สงขลา

แลปนม สงขลา

สงขลา

25 ซอย วุฒิภูมิ 2 ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา สงขลา 90000 ประเทศไทย

รายละเอียด
Lab-Nom Songkhla คาเฟ่ที่จำลองเสมือนห้องปรุงยาของนักวิทยาศาสตร์ไว้ ณ ที่แห่งนี้