ร้าน
โกดัง99

โกดัง99

ปราจีนบุรี

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข. 3077 ตำบล เนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 25230 ประเทศไทย

รายละเอียด

ร้านเหล้าแนวใหม่ สไตล์ฮิปเตอร์ ย่านพระนครเหนือ