บางลำภู มหาชัย

บางลำภู มหาชัย

สมุทรสงคราม

ถนน เอกชัย ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 ประเทศไทย

รายละเอียด
���เพลงดี อาหารดี ดนตรีอร่อย ���