พริก กะ เกลือ

พริก กะ เกลือ

ชลบุรี

ถนน ข้าวหลาม ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี 20130 ประเทศไทย

รายละเอียด