สวนอาหาร อ.กุ้งเผา ขอนแก่น

สวนอาหาร อ.กุ้งเผา ขอนแก่น

ขอนแก่น

261 ถนน ศรีจันทร์ ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000 ประเทศไทย

รายละเอียด