ร้าน
เดอะ ฟินิกส์ แม่โจ้

เดอะ ฟินิกส์ แม่โจ้ เปิดบริการ

เชียงใหม่

1001, ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย เชียงใหม่ 50290 ประเทศไทย

083 644 7592