ร้าน
ชนฟอง

ชนฟอง

กรุงเทพมหานคร

2 ถนนลาดปลาเค้า แขวง อนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 ประเทศไทย

รายละเอียด