เยิ้มบาร์ แอนด์ เรสเตอรอง

เยิ้มบาร์ แอนด์ เรสเตอรอง

พระนครศรีอยุธยา

46/10 ถนน โรจนะ ตำบล ไผ่ลิง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 ประเทศไทย

รายละเอียด