เดอะล็อฟท์ อีทเทอร์รี่ แอนด์ บาร์

เดอะล็อฟท์ อีทเทอร์รี่ แอนด์ บาร์

สมุทรสาคร

45 เอกชัย 1 ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 ประเทศไทย

รายละเอียด

#ร้านชิลของคนมหาชัย #Chillout #nightlife #Drink #Party #Concert #theLoft #EATERY #BAR