ตลาดโรงสี กาฬสินธุ์

ตลาดโรงสี กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

เลขที่ 70/102 ถนน ถีนานนท์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 46000 ประเทศไทย

รายละเอียด
แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเมืองกาฬสินธุ์ ต้องที่ตลาดโรงสีเท่านั้น !!!