ร้าน
บาร์ ท่อง โก๋ กาล

บาร์ ท่อง โก๋ กาล เปิดบริการ

กาญจนบุรี

314/2 ถ.สถานีรถไฟ ตำบล ปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71000 ประเทศไทย

085 166 9289