บาร์ ท่อง โก๋ กาล

บาร์ ท่อง โก๋ กาล

กาญจนบุรี

314/2 ถ.สถานีรถไฟ ตำบล ปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71000 ประเทศไทย

รายละเอียด