บาร์เล่ย์

บาร์เล่ย์

กรุงเทพมหานคร

13 ถนน ลาดกระบัง แขวง ลาดกระบัง เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 ประเทศไทย

รายละเอียด
ska root rock reggae and dub hardrock britpop 70 80 90