ภิรมย์ บาร์ at นครศรี74

ภิรมย์ บาร์ at นครศรี74

นครศรีธรรมราช

74 ซอยปิยบุตร ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000 ประเทศไทย

รายละเอียด

บริการอาหาร เครื่องดื่ม มีดนตรีสดเล่นในบรรยากาศชิวๆๆ