เจริญผล by โรงฮัก

เจริญผล by โรงฮัก

พิษณุโลก

94/2 ถนน วังจันทน์ ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 ประเทศไทย

รายละเอียด
ติดต่อทางร้าน หรือสำรองจองโต๊ะ 061-6879222