เบียร์แล็บ เชียงใหม่

เบียร์แล็บ เชียงใหม่

เชียงใหม่

15 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบล สุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200 ประเทศไทย

รายละเอียด