บาร์ ยาร์ด

บาร์ ยาร์ด

กรุงเทพมหานคร

75/2 สารสิน แขวง ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย

รายละเอียด

Come and join our backyard party, just underneath the clouds of Bangkok. Up high on the 40th floor of Kimpton Maa-Lai Bangkok, Bar.Yard is a rooftop garden and drinking hole.