เฟ็ดเฟ่e

เฟ็ดเฟ่e

กำแพงเพชร

กำแพงเพชร ตำบล นครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000 ประเทศไทย

รายละเอียด

เปิดเวลาเดิมนะครับ 17.00-24.00 จ้า