บัวสอาด ซอยรามบุตรี

บัวสอาด ซอยรามบุตรี

กรุงเทพมหานคร

327 ซอย รามบุตรี แขวง ตลาดยอด เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 ประเทศไทย

รายละเอียด

บรรยากาศดี ดนตรีไพเราะ