ยูซาว่า อิซากายะ

ยูซาว่า อิซากายะ

กรุงเทพมหานคร

31 พหลโยธิน 5 แขวง สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย

รายละเอียด

ร้านอาหารญี่ปุ่น