ซูเปอร์ฮิต (Superhit Kaset-nawamin) : กรุงเทพมหานคร (Bangkok)
รายละเอียด ซูเปอร์ฮิต (Superhit Kaset-nawamin) : กรุงเทพมหานคร (Bangkok)

ทางร้านขอแจ้งรายละเอียดในการใช้บริการนะครับ รบกวนอ่านอย่างละเอียดนะครับ

- ลูกค้าต้องมีอายุ 20 ปี บริบูรณ์
- ลูกค้าทุกท่านต้องพกบัตรประชาชน ตัวจริงมาทุกท่าน
- ** สำคัญมาก ลูกค้าทุกท่านต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนก่อนเข้าร้าน ใบยืนยันการฉีดจากโรงพยาบาล หรือเอกสารยืนยันจากหมอพร้อมเปิดผ่านแอพพลิเคชั่นเท่านั้น แคปรูปมาไม่สามารถใช้ยืนยันได้

**(sinovac และ sinopharm ต้องได้รับแล้ว อย่างน้อย 2 เข็ม 
astrazeneca / Pfizer / moderna / johnson (Vaccine MRNA)ได้รับแล้ว อย่างน้อย 1 เข็ม)
** หากปลอมแปลงเอกสาร จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

- หากมีเพียงผล RT-PCR Test หรือ Swab test อย่างเดียว แต่ยังไม่ได้รับวัคซีนทางร้านยังไม่อนุญาตให้เข้าใช้บริการในทุกกรณีนะครับ

- หากเคยรับการรักษาอาการโควิด19 และหายแล้ว ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ยืนยันตัวจริงจากการรักษาของ โรงพยาบาลนั้นๆ ไม่สามารถใช้รูปถ่ายหรือสำเนาได้ และต้องหายจากอาการโควิด 19 มาแล้ว อย่างน้อย 1 เดือน และ ไม่เกิน 5 เดือน หากมากกว่า 5 เดือน ต้องได้รับวัคซีนตามเงื่อนไขแล้วเท่านั้น

- ลูกค้าทุกท่านต้องไม่มีไข้ หรืออุณหภูมิ เกิน 37.5 องศา

- สวมแมสก์ทุกครั้งที่เข้าและออกร้าน และใช้บริการห้องน้ำ

ทางร้านขออภัยในความไม่สะดวก ทางร้านรับลูกค้าจำกัดจำนวนในช่วงนี้

Contacts
Tags
ซูเปอร์ฮิต Superhit Kaset-nawamin ซูเปอร์ฮิต กรุงเทพมหานคร Bangkok บาร์ ร้านอาหาร