ร้าน
โกดัง 64 แฟคทอรี่ แอนด์ เรสเตอรองท์

โกดัง 64 แฟคทอรี่ แอนด์ เรสเตอรองท์

กรุงเทพมหานคร

105/2 ถนน พหลโยธิน แขวง เสนานิคม เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย

รายละเอียด
ร้านอาหาร"GO-DUNG 64" Project hand made