บาร์ โฮไรซันล์

บาร์ โฮไรซันล์

ชุมพร

Unnamed Road, ตำบล ท่ายาง อำเภอเมืองชุมพร ชุมพร 86000 ไทย

รายละเอียด
Bar ที่รวมเครื่องดื่มไว้หลากหลายชนิด