ตะวันแดง มหาซน เชียงราย

ตะวันแดง มหาซน เชียงราย

เชียงราย

ถนน ราษฎรบูรณะ ตำบล รอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57000 ประเทศไทย

รายละเอียด