ร้าน
จิ๊กโก๋บาร์ at ปาย

จิ๊กโก๋บาร์ at ปาย

แม่ฮ่องสอน

21 ถนน ชัยสงคราม ตำบล เวียงใต้ อำเภอปาย แม่ฮ่องสอน 58130 ประเทศไทย

รายละเอียด

beer cocktail ..single malt เบียร์สด ค็อกเทล...