บ็อทเทิลร็อคเก็ต คราฟท์เบียร์บาร์

บ็อทเทิลร็อคเก็ต คราฟท์เบียร์บาร์

กรุงเทพมหานคร

74 ถนน พระอาทิตย์ แขวง ชนะสงคราม เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 ประเทศไทย

รายละเอียด

BOTTLE ROCKET � definition (in my head) ; is the first feeling when you drink beer. Like a rocket in your head jet to the sky.